клауза

 • 71Бессоюзное сложное предложение — Эта статья или раздел описывает некоторое лингвистическое явление применительно лишь к русскому языку. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию об этом явлении в других языках и в типологическом освещении …

  Википедия

 • 72неустойка — същ. неизпълнение, нарушение същ. наказателна клауза, обезщетение …

  Български синонимен речник

 • 73параграф — същ. отдел, алинея, подразделение, дял, член, пасаж същ. точка, клауза същ. пункт, номер същ. част, раздел …

  Български синонимен речник

 • 74положение — същ. местоположение, разположение, място същ. ситуация, състояние, установка, обстановка, обстоятелство същ. етап, степен, фаза, ниво същ. поза, вид, позиция същ. качество, длъжност, компетенция същ. конфигурация, очертан …

  Български синонимен речник

 • 75постановление — същ. разпореждане, указ, заповед, нареждане, решение, резолюция същ. декрет същ. закон, наредба, акт същ. мярка, мероприятие същ. уговорка, клауза, положение …

  Български синонимен речник

 • 76точка — същ. пункт, място, център, средоточие същ. край, завършек, предел същ. клауза, параграф, член същ. перо, статия същ. петно, петънце, точица, луничка същ. номер …

  Български синонимен речник

 • 77уговорка — същ. условие, съглашение, споразумение, съгласие, спогодба, клауза, договор, контракт същ. резерва, задръжка, резервираност, опозиция, възражение същ. обяснение, допълнение, бележка същ. положение, постановление същ. разбирателство …

  Български синонимен речник

 • 78условие — същ. уговорка, клауза, споразумение, съглашение, договореност, конвенция, договор същ. предпоставка, предусловие, изискване същ. причина, основание същ. обстоятелства, обстановка, конюнктура …

  Български синонимен речник

 • 79член — същ. орган, тяло, част същ. участник, съучастник същ. перо, статия, точка същ. клауза, параграф …

  Български синонимен речник